THÉP ĐẶC CHỦNG

thông tin liên hệ
Mr Quân
- 0901 469 988

Thép Khuôn Dập Nguội

Thép khuôn dập nguội 2379
Thép khuôn dập nguội 2379
Thép khuôn dập nguội SLD
Thép khuôn dập nguội SLD
Thép khuôn dập nguội SKD11
Thép khuôn dập nguội SKD11

Thép Khuôn Dập Nóng

Thép khuôn dập nóng 2344
Thép khuôn dập nóng 2344
Thép khuôn dập nóng DAC
Thép khuôn dập nóng DAC
Thép khuôn dập nóng P20.2311
Thép khuôn dập nóng P20.2311

Thép Khuôn Nhựa

Thép khuôn nhựa S55C
Thép khuôn nhựa S55C
Thép khuôn nhựa S50C
Thép khuôn nhựa S50C

Thép Không Gỉ

Thép không gỉ 2080
Thép không gỉ 2080
Thép không gỉ NAK55
Thép không gỉ NAK55
Thép không gỉ NAK80
Thép không gỉ NAK80